PLUSbibliotheken

Een PLUSbibliotheek is een openbare bibliotheek. Maar dan wel een bijzondere. Een PLUSbibliotheek heeft de beschikking over een PLUScollectie. Dit is een collectie op HBO+ niveau. Daarmee voorziet zij in wetenschappelijke literatuur voor haar verzorgingsgebied. En met haar collega PLUSbibliotheken verspreid over het land draagt zij hierdoor bij aan het HBO+ deel van de collectie Nederland. Bovendien biedt de PLUSbibliotheek allerlei diensten aan om er voor te zorgen dat u PLUScollecties beschikbaar kunt stellen. Aan uw klant! Want uw klant wil steeds meer.

Heeft u zelf alle gevraagde collecties en expertise in huis? Dat hoeft niet. Als u er maar wel over kunt beschikken! Snel, goed en goedkoop. Maak gebruik van onze diensten! Maak van uw collectie een PLUS-collectie!

Met de PLUScollectie geeft u uw klant:

 • De connectie met onze nationale en bibliothecaire schatkamers;
 • Toegang tot de Collectie Nederland met wel 3 miljoen titels;
 • Toegang tot onze zwaartepunt collecties en de daarbij horende expertise;
 • De beschikbaarheid daarvan via onze snelle IBL structuur;
 • Snelle en goedkope levering via slimme logistiek;
 • Single sign on toegang tot de collectie van de Koninklijke Bibliotheek. Nu al in Zeeland, binnenkort elders.

Heeft u een bijzondere collectie? Zet deze dan dan in de schijnwerpers met onze Digitale Etalages!

Uw bijzondere collectie in de schijnwerpers?

PLUScollectie

Nieuws

 1. Nieuwsbrief juni 2016

  Bekijk de nieuwsbrief van juni.

  1 juni 2016

  Bekijk details van Nieuwsbrief juni 2016

 2. Kwaliteitsborging NBC eindrapportage

  Deze rapportage is uitgebracht aan het bestuur van de stichting Pica ter verantwoording voor de verkregen subsidie. De werkzaamheden werden uitgevoerd door medewerkers van de PLUSbibliotheken, Probilio,...

  26 mei 2016

  Bekijk details van Kwaliteitsborging NBC eindrapportage

 3. Samenwerkingsverband: PLUS bibliotheken en de KB met de Stichting WSWB

  Net als alle andere openbare bibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek opereren de PLUSbibliotheken in het stelsel van openbare bibliotheekvoorzieningen. Alle openbare bibliotheken zijn partners van...

  4 april 2016

  Bekijk details van Samenwerkingsverband: PLUS bibliotheken en de KB met de Stichting WSWB

 4. Jaarverslag 2015 en plannen 2016

  Bekijk hier het jaarverslag over 2015 en de plannen voor 2016.

  13 januari 2016

  Bekijk details van Jaarverslag 2015 en plannen 2016

 5. Notulen van vergadering 18 september Algemeen Bestuur

  De volgende onderwerpen zijn besproken:

  18 september 2015

  Bekijk details van Notulen van vergadering 18 september Algemeen Bestuur

 6. Themadag WorldShare, 19 juni 2015

  Op 19 juni 2015 vond een themadag Worldhare plaats bij OCLC. Bestemd voor directies en staf van PLUSbibliotheken en Provinciale Service Organisaties.

  22 juni 2015

  Bekijk details van Themadag WorldShare, 19 juni 2015

 7. De Stichting PLUSbibliotheken brengt advies uit over samenwerking op het gebied van collectiebeleid

  Op verzoek van VOB heeft de stichting PLUSbibliotheken een advies opgesteld over collectiebeleid. Doel : efficiency en samenhang.

  8 oktober 2014

  Bekijk details van De Stichting PLUSbibliotheken brengt advies uit over samenwerking op het gebied van collectiebeleid

 8. Stichting Pica kent subsidie toe aan stichting PLUSbibliotheken.

  De stichting Pica heeft aan de stichting PLUSbibliotheken een subsidie toegekend. Hiermee kan aan de bibliotheekorganisaties die een bijdrage leveren aan de werkzaamheden van de werkgroep metadata een...

  19 augustus 2014

  Bekijk details van Stichting Pica kent subsidie toe aan stichting PLUSbibliotheken.

Klik hier voor alle nieuws items

Agenda

Er zijn op dit moment geen artikelen over dit onderwerp beschikbaar.